• Subcribe to Our RSS Feed

De APK Keuring

Door op de onderstaande button te klikken kunt de de APK Regelgeving inzien

rdw_regelgeving_apk

 

Hier onder kunt u lezen wat de APK Keuring inhoud. 

De keuring

APK 

De APK is belangrijk en nuttig voor de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. Door deze keuring weet u namelijk zeker dat uw auto, en de andere auto’s op de weg, regelmatig grondig wordt doorgelicht. Om u een indruk te geven wat er bij de APK allemaal aan bod komt, hebben we een overzicht gemaakt.

Wielen

FK_452

 

 

 

 

 

Tijdens de APK is er veel aandacht voor de wielen en banden. Er komen verschillende punten aan bod:

 • De diepte van het profiel van de band (dit moet minimaal 1,6 millimeter zijn)
 • Eventuele beschadigingen van de band en de velg
 • De staat van de wiellagers
 • De speling van het wiel
 • De bandenspanning
 • De maat van de banden
 • De draairichting van de banden
 • De juiste montage, binnen- of buitenzijde van de band

Uitlaatgassen

roetmeting-diesel

Het milieu is belangrijk. Vandaar ook dat uitlaatgassen een van de punten is die tijdens de APK aan bod komen. Wat er bij dit keuringspunt precies wordt gemeten is afhankelijk van de brandstof van de auto. Bij diesels gaat het om de uitstoot van roet, bij auto’s die rijden op benzine of LPG wordt de CO-meting en de 4-gastest gedaan.
Deze test bestaat uit twee onderdelen. Eerst wordt er bij een stationair draaiende motor gekeken naar de CO-uitstoot. Vervolgens wordt, bij verhoogd toerental, weer de uitstoot gemeten, en wordt er gekeken naar de verhouding tussen de verschillende uitlaatgassen. Dit is de Lambda-waarde en deze moet tussen de 0,97 en 1,03 zijn. Bij auto’s die in gebruik zijn genomen na 31 december 2005 wordt in plaats van de hiervoor genoemde test de boordcomputer van de auto met speciale apparatuur uitgelezen. De boordcomputer van de auto slaat fout code(s) op als de motor één of meer mankementen heeft die invloed hebben op de uitlaatgassen. De foutcode geeft dan aan wat het mankement precies is. Het mankement moet eerst verholpen worden voordat de auto kan worden goedgekeurd bij een APK keuring

bij wijziging Apk regelgeving wordt niet meer direct afgekeurd op de fout code maar geeft de emissie test de  keurings- uitslag

serie hybride zijn vrij gesteld van  co test en parallel hybride aleen de meting op toeren

Roetmeting

roetDe voertuigen met een dieselmotor moeten voor de APK vanaf  31-december-1997 een roetmeting ondergaan met de APK keuring,de dieselmotoren zijn vanaf 1979 zodanig ontworpen dat ze deze test zonder problemen kunnen ondergaan dat wil niet zeggen dat deze motoren defect kunnen raken tijdens een roetmeting dit probleem is meestal te wijten aan slecht onderhoud van de eigenaar van de auto.
Distributie riemen die aan de max kilometers zitten of aan de jaar grens hoelang dat ze er op gemonteerd mogen zitten, 

voor voertuigen na Januari 2006 wordt geen roetmeting meer uitgevoerd als de eobd  uitlezing geen foutcodes aangeeft en de readness test volledig is

Eisen Roetmeting

1. Van personenauto’s, bedrijfsauto’s en bussen met een verbrandingsmotor met compressieontsteking mag de hoeveelheid roet, uitgedrukt in de absorptiecoëfficiënt
(k- waarde) van de uitlaatgassen, de volgende       waarden niet overschrijden: a. 3.0 m-1

      voor een motor met drukvulling, indien het voertuig in gebruik genomen is na
31 december 1979, maar voor 1 juli 2008;
b. 2.5 m-1
voor voertuigen met natuurlijke aanzuiging, indien het voertuig in gebruik genomen is na
31 december 1979, maar voor 1 juli 2008;
c. 1.5 m-1
voor een motor met drukvulling of voor een motor met natuurlijke aanzuiging, indien het
voertuig in gebruik genomen is na 30 juni 2008;
d. Wanneer in het kentekenregister een hogere absorptiecoëfficiënt staat vermeld, dan mag deze waarde
worden aangehouden.
2. Om de in het eerste lid vermelde maximum hoeveelheid roet te bepalen moeten de volgende
meetwaarden worden gehanteerd, welke in de roetmeter worden ingevoerd:
a. stationaire toerental. Het werkelijke stationair toerental, waarbij ten behoeve van het invoeren in de
roetmeter moet worden aangehouden een:
1:  minimum toerental van 400 min-1

2: maximum toerental van 1000 min-1

b. afregeltoerental. Het afregeltoerental wordt geschat. Voor het in te voeren minimum toerental en
maximum toerental wordt een ruime marge aangehouden, opdat het geschatte afregeltoerental binnen
deze waarden zal vallen;
c. de minimum motorolietemperatuur: 60° C.
3. De roetmeting blijft achterwege, indien de personenauto, de bedrijfsauto of de bus is uitgerust met een
comprex-lader of indien het een seriehybride elektrisch voertuig betreft.

Stuurinrichting

stuurinrichting

 

Ook de stuurinrichting komt aan de beurt bij de APK. De keurmeester bekijkt of er niet te veel speling in de stuurinrichting zit, controleert de staat van de stuurinrichting en of alle moeren en bouten nog goed vast zitten

Registratie

hdr_registratie

De keurmeester controleert of de gegevens in het kentekenregister overeenkomen met het voertuig. Hierbij wordt in het kentekenregister onder andere gekeken naar:

 • Op de kentekenplaten dezelfde combinatie van letters en cijfers staat
 • In de auto het juiste voertuigidentificatienummer staat
 • Het voertuig voorzien is van de juiste brandstofsoort
 • Het aantal cilinders juist is
 • De wielbasis overeenkomt met de wielbasis van de auto.

Autogordels

veiligheidsgordel2

Tijdens de APK worden de autogordels grondig geïnspecteerd. Zowel voor- als achterin de auto. Concreet betekent dit dat de keurmeester de gordels eerst helemaal uitrolt en controleert op eventuele beschadiging en vervolgens test of de gordels goed blokkeren en of de sluiting goed werkt.

Remmen

remklauwen-voor

De remmen worden aan een uitgebreide test onderworpen. Hierbij gaat het er om dat de remmen goed werken en dat de wielen op dezelfde as (dus het linker- en rechtervoorwiel, en het linker- en rechterachterwiel) even hard remmen. Ook komt uit deze test naar voren of de achterwielen niet veel harder remmen dan de voorwielen.

bij wijziging APK regelgeving is een brandende ABS lamp geen reden tot afkeuring indien het voertuig voor 2017 op de weg gekomen is

Carrosserie

carrosserie

Bij dit punt wordt de auto gecontroleerd op roestschade, scheuren en uitstekende delen. Bij dit laatste kunt u denken aan vleugelmoeren en aan banden die te ver uit de spatborden steken. Wat de roestschade betreft: niet alle roestvorming leidt onmiddellijk tot afkeuring. Dat is ook afhankelijk van het onderdeel waarin de roest zit. Zo is roest aan één van de deuren minder ‘erg’ dan roest aan de sluiting van de motorkap.

Verlichting

bmw_drive_lights

Allereerst moet alle verplichte verlichting aanwezig zijn, naar behoren werken en de juiste kleur hebben. De dimlichten krijgen tijdens de keuring extra aandacht. Deze moeten goed zijn afgesteld (een te lage afstelling leidt tot slecht zicht, en een te hoge afstelling tot het verblinden van tegenliggers) en de rechter- en linkerlamp moeten even veel licht geven.

mist lampen voor hebben een afstellings eis en mogen niet te hoog staan
Volkswagen Golf GTD LED achterlichten 1

Wielophanging

$(KGrHqV,!qsFC)3pG-IQBR!WjDZh0g~~60_84

Bij de wielophanging komen twee punten aan de orde. Het eerste punt is de staat van de wielophanging. Hierbij wordt er vooral gelet op roestschade. Het tweede punt is de speling in de wielophanging. Dit mag niet te veel zijn.

Uitlaat

Untitled-2

 

Tijdens de keuring wordt gecontroleerd of de uitlaat dicht is (oftewel: niet lekt) en of de uitlaat stevig aan de auto vastzit.


Vergrendeling

mby863p2

Hier komen de deuren, motorkap en achterklep aan bod. Uiteraard moeten deze goed sluiten. Daarnaast is ook aandacht voor de scharnieren. Deze worden gecontroleerd op de aanwezigheid van roest.
Voorruit
Bij de APK wordt alleen gelet op het zicht van binnen naar buiten. Er mogen geen te grote beschadigingen of verkleuringen in de voorruit zitten. Ook wordt bekeken of de ruitensproeiers en –wissers het goed doen en of de voorruitontwaseming werkt.
Let op: de politie let wel op het zicht van buiten naar binnen en andersom. De lichtdoorlatendheid van autoruiten moet ten minste 55% zijn.

Spiegels

Image

Het volgende wordt gecontroleerd: zijn alle verplichte spiegels aanwezig? Zijn ze niet beschadigd? Is de bevestiging in orde?

Claxon

claxon hoorns

 

De claxon moet niet alleen goed werken, maar ook één vaste toonhoogte hebben.

 


Steekproef

steekproefcontroleur 

De RDW controleert de Algemene Periodieke Keuring (APK)-keuringen steekproefsgewijs.

Als aan een voertuig een steekproef wordt toegekend, moet het voertuig in ieder geval tot het einde van de wachttijd (90 minuten) en de duur van de steekproef in de keuringsplaats ter beschikking blijven. De keurmeester die de APK-keuring heeft uitgevoerd moet tijdens de steekproef aanwezig zijn.

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: